Zrzeczenie odpowiedzialności

Strona Fizjoczar.pl została stworzona, żeby dostarczyć informacji, które związane z poprawą zdrowia i ogólnego samopoczucia. Dokonane zostały wszelkie starania, aby informacje w nim zawarte były kompletne i dokładne, jak tylko to jest możliwe, jednak mogą się zdarzyć błędy w typografii lub streści.
Ponadto strona ta zawiera informacje aktualnej wiedzy dotyczące zdrowego stylu życia tylko do daty publikacji. Dlatego witryna ta powinna być traktowana, jako przewodnik, a nie końcowe i ostateczne źródło informacji na dany temat.

Nie wszystkie porady są dla każdego. Skonsultuj się ze swoim lekarzem, dietetykiem czy fizjoterapeutą przed skorzystaniem informacji zawartej w tej witrynie. Prezentowane instrukcje mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić indywidualnej porady specjalisty. Nigdy nie ćwicz forsownie. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort lub ból, to przerwij ćwiczenie.

Celem strony Fizjoczar.pl jest edukacja. Autor nie gwarantuje, że informacje zawarte w tej stronie są w pełni kompletne i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki.
Autor nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu za odniesione jakiejkolwiek straty, lub szkody spowodowane, lub rzekomo spowodowane bezpośrednio, lub pośrednio treścią strony.

Wszelkie prawa są zastrzeżone. Niniejsza strona ani żadna jej część, nie może być kopiowana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana bez pisemnej zgody autora.

Copyright © Fizjoczar.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.